Vittangi kyrka

Från 1843 och närmare 70 år framåt i tiden var Vittangi huvudort för Jukkasjärvi församling. Men från och med 1912 försjöts tyngdpunkten till det uppväxande Kiruna. Vittangi blev kapellförsamling i Jukkasjärvi och var så fram till 1949 då Vittangi blev pastorat.
Genom ett kungligt brev den 25 januari 1841 gavs tillstånd till en ny kyrka i Vittangi by. I augusti 1844 utsågs plats för den nya kyrkan och i mars 1846 påbörjades arbetet. Av ekonomiska skäl skulle det dröja till 1854 innan kyrkan var klar för invigning, vilket förrättades av Lars Levi Laestadius den 5 mars. Och hans predikan finns fortfarande bevarad. Den första orgeln skänktes av drottning Sofia 1897. År 1899 införskaffades den mindre kyrkklockan – 66 år senare installerades den stora kyrkklockan. Dopskålen är från 1911, medan dopskålsfundamentet föreställande ett timglas tillverkades av snickaren Frans Eliasson, Vittangi. Han är också upphovsman till karmstolarna i björk, vilka har sin plats i koret. Enligt inventeringsförteckningen 1869 fanns ett flertal föremål som idag återfinns i Jukkasjärvi kyrka. Åren 1968, 1971 och 1982 har kyrkan genom gått såväl yttre som inre renoveringar.