Torneträsk

Torneträsk är Sveriges sjätte största sjö. Den är 7 mil lång, 1,1 mil bred och 190 meter djup. På djupaste stället är den 230 meter. Längs norra stranden finns spridda lämningar efter samiska bosättningar.