KLEF

Tornehamn Kyrka

Den nuvarande kyrkan är resultatet av ett samarbete mellan Kiruna kommun och Jukkasjärvi församling och den invigdes den 13 september 1987 av biskop Gunnar Weman.

Bänkarna, altarringen och altarbordet är utförda av snickare vid Kiruna kommun. Altarkorset, ambon, dopfunten och ljusstakar har utförts av Ulrik Lidström. Blomsterutsmyckningarna är utförda av Siv Enmark. Dop- och vigselboken är en gåva av SJ, ljusstakar i tenn av SJ:s färdledarklubb, vaser av Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening. Gåvor har också erhållits från privatpersoner.

Kyrkklockan har gjutits av Bergholtz Klockgjuteri AB i Sigtuna. Klockan, som väger ca 75 kg, har inskritptionen: "Tornehamns kyrka 1987 Ps 103"