Technical Visits: IRF, norrsken

Norrsken

Ända sedan Institutet för rymdfysik, IRF, grundades som Kiruna geofysiska observatorium 1957, har det specialiserat sig på att studera norrsken. Norrskenet, Aurora Borealis, uppträder på himlen ofta som långa, slingrande gulgröna band som med en förvånansvärd hastighet förflyttar sig och ändrar form.

Norrsken är ett samspel mellan solen och jordens magnetfält. Det hela börjar när laddade partiklar kastas ut från solen som solvind. En del av partiklarna fångas upp av jordens magnetfält och när de når atmosfären har partiklarna en mycket hög hastighet. Ljusfenomenet uppstår när dessa partiklar kolliderar med luftens atomer och molekyler vilket gör att en del av partiklarnas rörelseenergi omvandlas till ljus, norrsken.

Färgen hos norrskenet är oftast gulgrön, men den kan också vara röd eller violett. De olika färgerna beror på vilket slags atomer, främst syre eller kväve, som träffas av partiklarna och vilken hastighet och laddning dessa har. Det mest intensiva norrskenet ligger på ca 100 km höjd och omfattar 10-30 km i höjd, men kan sträcka sig flera hundra kilometer upp i rymden, som mest till 1000 km.

När och var är säkrast att få se norrsken? Det måste det vara mörkt ute för att norrskenet ska vara synligt och bäst är att vara ute på en öppen plats som inte störs av belysning. Det är endast under vinterhalvåret, september till april, som det är mörkt nog nattetid för att norrskenet skall synas klart och tydligt. I Sverige är det i Norrbotten som norrskensfrekvensen är högst och alltså där man har störst chans att se fenomenet.

FÖRELÄSARE NORRSKEN: Lars Eliasson, Rick McGregor
TIDSÅTGÅNG: ungefär en halv dag eller 2-2½ timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt efter förfrågan.