Technical Visits: IRF, atmosfärforskning

ATMOSFÄRFORSKNING i Arktis och Antarktis

IRF studerar pärlemormoln, nattlysande moln och andra fenomen i atmosfären som bidrar till ozonnedbrytning eller kan ge förvarning om klimatförändringar. Atmosfärsforskningen kommer de närmaste åren att drivas av nödvändigheten att bättre förstå de processer som styr klimatet -nu och i framtiden. Det är viktigt att förstå hur ändringar i mellanatmosfärens dynamik kan påverka vädersystem i troposfären (dvs klimatet). IRF analyserar data från internationella satellitmissioner och globalt fördelade markbaserade mätinstrument, utvecklar egna mätinstrument samt gör jämförelser mellan förhållanden i Arktis och Antarktis.

FÖRELÄSARE: Docent Uwe Raffalski
INNEHÅLL: Allmän information och rundvandring på IRF i ca 40-45 minuter. Föreläsning ca 45 minuter.
TIDSÅTGÅNG: Ungefär en halv dag eller 2-2 timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt på förfrågan.