Technical Visits: ICEHOTEL och miljön

ICEHOTEL & MILJÖN -HUR MAN BLIR CO2 NEGATIV TILL ÅR 2015
CO2negativ – vårt miljöarbete.

Torne älv är källan när vi bygger ICEHOTEL. Varje sommar lämnar vi tillbaka vårt lån till älven och ICEHOTEL blir åter strömmande, friskt vatten. Men vår verksamhet påverkar trots allt klimatet. Därför har vi bestämt oss för att om sju år vara CO2negativa (koldioxidnegativa).

Föredrag kring ICEHOTEL och vår miljösatsning igår och idag, tillsammans med Gävle Energi/Källmärkt. En djupdykning i hur miljö och marknadsföring samverkar. Fokus på mentorskap och dialog med kunderna och deras möjligheter att lära sig av ICEHOTEL och implementera denna kunskap hemmavid.
FÖRELÄSARE Miljösatsning och marknadsföring: Dan Björk Tekniksatsningar: Gävle Energi/Källmärkt
TIDSÅTGÅNG: Halv dag eller 3 timmar.

TILLGÄNGLIGHET: Året runt på förfrågan.