Technical Visits: ICEHOTEL, entreprenörskap och varumärkesbyggande

ENTREPRENÖRSKAP & VARUMÄRKESBYGGANDE – historien om hotellet av is och snö.

Om man kan bygga ett hotell av is, i en liten by 200 km norr om polcirkeln, och få människor från hela världen att gapa av hänförelse – då är ingenting omöjligt. Berättelsen om ICEHOTEL är sagan som blev sann. Den strömmande Torne Älv är ursprunget och pulsådern. Ur älven lånar ICEHOTEL sin is varje tidig vår, förvara den kallt under sommaren och återskapar ICEHOTEL så snart kölden tillåter. Under senvåren återlämnas allt på naturlig väg tillbaka till älven.

Föredrag om ICEHOTEL entreprenörskap, historien bakom ICEHOTEL och ICEBAR. Fokus på mentorskap och dialog med kunderna och deras möjligheter att lära av ICEHOTEL och implementera denna kunskap hemmavid.
FÖRELÄSARE: Dan Björk eller Yngve Bergqvist
TIDSÅTGÅNG: Halv dag eller 3 timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt på förfrågan.