Foto: Jessica Nildén

Upplev stadsomvandlingen – på egen hand

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen.

Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden. För att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalmen, fram till år 2035, måste allt ovanför gruvorna flyttas i säkerhet. Allt. Samhällsomvandlingen är en stor och komplex process som kommer att pågå under många år. Nedan kommer tips på hur du kan ta del av och lära dig mer om stadsomvandlingen.

Gruvstadsparken
Ingen ska behöva bo granne med ett industriområde. Allt eftersom hus och bebyggelser avvecklas så tillkommer så kallade gruvstadsparker, grönområden, som ska fungera som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället. Det här området, Bolagsområdet, är det första som påverkats av stadsflytten. Hus såsom Hjalmar Lundbohmsgården har flyttats härifrån till nya platser och det har även rivits, och ska rivas, en hel del byggnader. I parken finns också några historiska foton från Kiruna som är intressanta att se. Lekpark, utegym och isbana vintertid är några av de saker du hittar i gruvstadsparken. I anslutning till dessa finns bänkar, grillplats och vedförråd. Sommartid kan du även träffa fåren och köpa fika.

Kiruna stadshus/nya centrumkärnan
Kirunas nya stadskärna byggs ca tre kilometer öster om den nuvarande. Kirunas nya stadshus ”Kristallen” är den första byggnad som tillkommit i den nya centrumkärnan och nu har bygget av det nya Folkets Hus/Kulturens hus kommit igång. I Stadshuset huserar också Norrbottens länskonstmuseum.

Besök stadshuset: måndag-fredag 08.00-17.00, lördag-söndag 12.0-16.00. Fritt inträde.

Kirunas stadshus "Kristallen", foto: Jessica Nildén

Kirunas stadshus ”Kristallen”, foto: Jessica Nildén

Kiruna kyrka
Kiruna kyrka stod klar 1912 och är idag kanske Kirunas mest välkända och karaktäristiska byggnad. Kyrkan är kyrkligt kulturminne och skyddas av kulturmiljölagen så frågan har aldrig varit om den ska flyttas, utan snarare hur. Kiruna kyrka ska flyttas till en plats intill kyrkogården i anslutning till Kirunas nya centrum. Flytten är beräknad till år 2025-2026. Kyrkoparken är en del av miljön kring kyrkan, där ligger bland annat LKAB:s förste disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm, begraven.

Besök kyrkan: måndag-söndag 10.00-15.30, (09.00-17.45 sommar). Fritt inträde.

QR-promenad
Kiruna kommun har tagit fram två spännande promenader som du kan gå själv i Kiruna centrum för att lära dig mer om stadens kultur, historia och den pågående stadsomvandlingen. Det enda du behöver är en smartphone. Denna promenad tar dig genom Kirunas unika byggnader, konstverk samt platser med speciell anknytning till stadsflytten. Du kan göra det här närsomhelst under året. Glöm bara inte att ladda telefonen innan! Läs mer och ta del av kartona här!

Luossavaaratoppen
Det lokala stadsberget varifrån du får en fantastisk vy över hela staden, fjällvärlden och den pågående stadsomvandlingen. Se den nya E-10an byggas, se vart Kirunas nya centrum växer fram och se det nya kulturområdet som ligger vid foten av berget dit de gamla kulturbyggnaderna har flyttats. Bland annat kan du skåda Hjalmar Lundbohms bruna trähus och de fina ”bläckhornen”.

Guidade turer
Den mest kompletta information om stadsomvandlingen får du genom att följa med på en guidad stadstur med minibuss. Boka din tur med Kiruna Storytelling eller North Sweden Tourism.
Kombinera gärna din stadstur med ett besök till LKAB:s Visitor Centre där du får information om gruvbrytningen och hur den kan få en hel stad att flytta.

Läs allt om stadsomvandlingen på LKABs hemsida & Kiruna kommuns hemsida

Med reservation för ändringar.