Foto: Jessica Nildén

Ta del av stadsomvandlingen

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen.

Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden. För att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalmen, fram till år 2035, måste allt ovanför gruvorna flyttas i säkerhet. Allt. Samhällsomvandlingen är en stor och komplex process som kommer att pågå under många år. Nedan kommer tips på hur du kan ta del av och lära dig mer om stadsomvandlingen.

Navet
Mitt i Kiruna centrum, ett stenkast från turistcentret, ligger det nya informationscentret för stadsomvandlingen. Gör ett besök och titta på den fina skalmodellen över Kiruna stad. En bra start för alla som är nyfikna på det unika som sker i Kiruna.

Besök Navet: måndag-fredag 10.00-15.00. Fritt inträde.

Gruvstadsparken
Ingen ska behöva bo granne med ett industriområde. Allt eftersom hus och bebyggelser avvecklas så tillkommer så kallade gruvstadsparker, grönområden, som ska fungera som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället. Det här området, Bolagsområdet, är det första som påverkats av stadsflytten. Hus såsom Hjalmar Lundbohmsgården har flyttats härifrån till nya platser och det har även rivits, och ska rivas, en hel del byggnader. I parken finns också några historiska foton från Kiruna som är intressanta att se. Lekpark, utegym och isbana vintertid är några av de saker du hittar i gruvstadsparken. I anslutning till dessa finns bänkar, grillplats och vedförråd. Sommartid kan du även träffa fåren och köpa fika.

Kiruna stadshus/nya centrumkärnan
Kirunas nya stadskärna byggs ca tre kilometer öster om den nuvarande. Kirunas nya stadshus ”Kristallen” är den första byggnad som tillkommit i den nya centrumkärnan och nu har bygget av det nya Folkets Hus/Kulturens hus kommit igång. I Stadshuset kommer också Norrbottens konstmuseum att finnas från den 22 november.

Besök stadshuset: måndag-fredag 08.00-17.00. Fritt inträde.

Kirunas stadshus "Kristallen", foto: Jessica Nildén

Kirunas stadshus ”Kristallen”, foto: Jessica Nildén

Kiruna kyrka
Kiruna kyrka stod klar 1912 och är idag kanske Kirunas mest välkända och karaktäristiska byggnad. Kyrkan är kyrkligt kulturminne och skyddas av kulturmiljölagen så frågan har aldrig varit om den ska flyttas, utan snarare hur. Kiruna kyrka ska flyttas till en plats intill kyrkogården i anslutning till Kirunas nya centrum. Flytten är beräknad till år 2025-2026. Kyrkoparken är en del av miljön kring kyrkan, där ligger bland annat LKAB:s förste disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm, begraven.

Besök kyrkan: måndag-söndag 10.00-15.30, (09.00-17.45 sommar). Fritt inträde.

Qulturvandring
Ta en promenad genom centrum och titta på några av Kirunas unika byggnader och konstverk. De flesta kommer att påverkas av stadsomvandlingen genom rivning så passa på medan de står kvar. Din Qulturvandringskarta kan du se online här eller så kan du hämta ett exemplar på Turistcentret i centrala Kiruna. 25 konstverk och byggnader, kvarter och kulturmiljöer är utmärkta med så kallade QR-koder som du kan skanna av med din smartphone för att få mer information om den märkta byggnaden eller konstverket.

Luossavaaratoppen
Det lokala stadsberget varifrån du får en fantastisk vy över hela staden, fjällvärlden och den pågående stadsomvandlingen. Se den nya E-10an byggas, se vart Kirunas nya centrum växer fram och se det nya kulturområdet som ligger vid foten av berget dit de gamla kulturbyggnaderna har flyttats. Bland annat kan du skåda Hjalmar Lundbohms bruna trähus och de fina ”bläckhornen”.

Guidade turer
Den mest kompletta information om stadsomvandlingen får du genom att följa med på en guidad stadstur med minibuss. Boka din tur med Kiruna Storytelling eller North Sweden Tourism.
Kombinera gärna din stadstur med ett besök till LKAB:s Visitor Centre där du får information om gruvbrytningen och hur den kan få en hel stad att flytta.

Läs allt om stadsomvandlingen på LKABs hemsida & Kiruna kommuns hemsida

Med reservation för ändringar.