Illustration: Henning Larsen Architects A/S

Stadsomvandlingen

En stadsomvandling i världens blickfång

Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats som när delar av Kiruna byggs upp igen på ny mark. En händelse som fått stor uppmärksamhet, inte minst internationellt.

Kiruna som samhälle föddes i början av 1900-talet då gruvverksamheten startade. När staden etablerades utgjordes samhället av tre områden där dåtidens kommunikationsmedel förutsatte bostäder nära arbetsplatsen. Kirunas bebyggelse började expandera under 1940-talet och staden fick stadsrättigheter 1948.

Ett nytt Kiruna växer fram
Det nya samhället ska nu, precis som då, möta människans behov i vardagen. Staden och gruvnäringen ska fortsätta att utvecklas och leva i samklang. I skrivande stund är omvandlingen inne i en operativ fas. Utvecklingsplanen för den framtida stadskärnan är klar och första spadtaget för Kirunas nya stadshus
är taget. Ambitionen är att den nya stadskärnan med handelsgata ska stå klar inom fem år. Hela 56 arkitektteam från hela världen anmälde sitt intresse till tävlingen om att få rita den nya stadskärnan.

Upplev stadsomvandlingen
Det finns två utställningar om stadsomvandlingen, dels LKAB:s på Folkets Hus samt en i stadshuset. Här kan du följa stadsomvandlingen allt eftersom gruvan breder ut sig under jord och husen måste tömmas. Guidade turer om stadsomvandingen erbjuds av Camp Ripan och Hjalmar Lundbohmsgården. Vill du lära dig mer om världens största underjordiska järnmalmsgruva finns guidade turer även där.