SSC

SSC – Esrange Visitor Center

Drygt fyra mil nordost om Kiruna ligger rymdbasen Esrange Space Center. Här sänder det statliga rymdbolaget SSC (Swedish Space Corporation) upp sondraketer och stratosfäriska ballonger i forskningssyfte. På Esrange finns också en av världens största markstationer för kommunikation med satelliter. Basen är inte öppen för allmänheten, men vid ett obemannat besökscentrum intill grindarna ner till basen kan besökare ta del av information om verksamheten på Esrange. 

Vi bjuder besökare på enklare fika inne i Visitor Center (kaffe/ te och kaka).

Med tanke på covid-19 ber vi besökare att tänka på att ha extra god handhygien, hålla avstånd till andra besökare och därigenom hjälpa till med att minimera riskerna för smittspridning. Handsprit finns tillgängligt på besökscentret.

Öppet varje dag kl 08.00-18.00. Välkomna!

Mer information här!

————————————————————————

Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symptom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas (högst 50 personer) och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.