Skulpturer i Kiruna

Gruvarbetaren

Konstnär: Thomas Qvarsebo. Uppförd år 2000.
Konstverket visar en ingång till en gruvort med en gruvarbetare som knuffar en malmvagn på räls. Monumentet uppfördes i samband med Gruv12:ans 100-års jubileum.
Placering: Mitt emot Stadshuset.

    *********************

Klockstapeln

Konstnär: Inger Olsson, Gällivare. Uppförd år 1996.
Klockstapeln består av två cirkelformade betongfundament och tre stålpelare som bär upp dels en metallkula som ser ut som en sol med strålar och dels tre urtavlor. Till konstverket hör också en termometer, en kompass och en vindflöjel. Den tillverkades av svetsaren Lars Karkea.
Placering: På Kupoltorget i Kiruna centrum.

     **********************

Lappgubben

Konstnär: Ingrid Geijer, Piteå. Uppförd år 1927.
Konstverket är gjort av slipad granit och föreställer en samisk pojke som sitter på en pall. Ingrid var elev till den kände skulptören Carl Milles. Placering: Vid Parkskolan i riktning mot Kiruna Kyrka. 

     **********************

Norrskensobelisken

Konstnär: Torolf Engström, Stockholm. Uppförd år 1986.
Konstverket är gjort av järn och rostfritt stål i form av en 12 meter hög pelare. Obelisken är ljussatt med ljus som varierar i styrka för att påminna om norrskenet. Verket är en gåva från LKAB till kommunen i samband med invigningen av nya Folkets Hus, och tillverkat av Rönnqvist & Wettainen.
Placering: På Vänortstorgets parkering framför Folkets Hus.

     **********************

Porten

Konstnär: Harry Loontjens, Holland. Uppförd år 1995.
Konstverket är gjutet i brons och står på en granitsockel. Skulpturen är ca 2,5 meter hög, 2 meter bred och 2 meter djup. 
Placering: På Kupoltorget i Kiruna centrum.

     **********************

Rauken

Konstnär: Pye Engström, Gotland. Uppförd år 1995.
Konstverket är utfört i granit- och kalksten. En porlande bäck rinner från toppen till en bassäng nere på trottoaren. Pye tänkte på lappmarken, det vilda, vattnet och forsarna vid utformningen av konstverket. I verket finns en samisk seite (offersten) som håller på att förvandlas till en fågel och samiska tecken är inhuggna i stenen. Efter en namntävling bland Kirunaborna fick den namnet ”Rauken”.
Placering: Vid den övre delen av gågatan Lars Janssonsgatan i Kiruna centrum.

     **********************

Rälsbäraren

Konstnär: Torsten Fridh, Stockholm. Uppförd år 1965.
Konstverket är gjort av helgjuten brons och visar fyra rallare som bär på en järnvägsräls. Verket uppfördes 1965 till minnet av Malmbanans rallare, och invigdes av dåvarande generaldirektören för Statens järnvägar, Erik Uppmark.
Placering: Vid nya tillfälliga järnvägsstationen.

     **********************

Stenriporna

Konstnär: Ann-Marie Simonsson, Vindeln. Uppförda år 1996.
Konstverken är gjutna i betong i en teknik som kallas betongskrafito. Riporna är cirka 1,20 meter långa, 0,80 meter höga och 0,60 meter breda. Totalt finns 10 stycken stenripor utplacerade på olika platser i Kiruna. Placering: Varierar från år till år.

     **********************

Talande tecken

Konstnär: Arle Asmund, Huddinge. Uppfört år 1957.
Konstverket är gjort i brons och föreställer en kvinna med ett barn på axlarna, en liggande renkalv och en gigantisk hacka. Hackan symboliserar rallarepoken och gruvarbetet, kvinnan och barnet symboliserar nybyggartiden och renkalven är en symbol för samerna. 
Placering: Ferrumparken, nedanför hotell Scandic.