Jessica Nildén
Jessica Nildén
Jessica Nildén
Jessica Nildén

Naturguidning-Skogsbad

En kortare vandring i skog och fjäll där vi upplever naturen med alla våra sinnen. Idag känner sig många människor stressade och vi utsätts ständigt för bullriga miljöer, skogen och fjället ger lugn, glädje och välbefinnande. Kanske kommer du att höra ljudet av porlande vatten, susande vind, kvittrande fåglar, till minnes ljud som sitter djupt rotade i våra gener från den tiden människan var samlare och jägare. Under turen får du vägledning och verktyg till att se naturen precis som den är, en del av dig.

Upphämtning: Kl 10.00 vid ditt hotell
Antal timmar: 3-4 h
Antal personer: min 2 personer / max 8 personer
Pris: 950 SEK/person, 500 SEK/barn (15-18 år)
Turen inkluderar: transfer, guidning, kaffe/te, älgsmörgås, kaka