Klef

Lainio

Lainio ligger 11 mil öster om Kiruna, mitt i det som brukar kallas de åtta årstidernas rike.
Lainio är Kirunas äldsta och till ytan näst största by.
Första ägobeviset utfärdades 1631, men nybyggare fanns med säkerhet även innan det.

Idag har Lainio ca 80 bofasta till skillnad från de 350 invånare byn hade under 40- och 50-talen.
Den stora avfolkningen skedde på 60 talet då även jordbruken, som var huvudnäringen, avvecklades.

En gång var byn en viktig centralpunkt – många människor har färdats via Lainio över vintervägar, sommarstigar och längs älven till och från Jukkasjärvi, Gällivare, Haparanda och Finland m.m. för kyrka, ting och handel.

Lainio ligger just intill den ca 25 mil långa Lainioälven som delar byn i två delar.
Lainioälven var förr en viktig transportled för diverse varor såsom tjära, timmer och livsmedel, både under sommarn och under vintern.

Även fast där sedan 1927 fanns bilväg till Lainio använde man älven som transportled ända in på 50-talet.
Uppför älven kom båtar med varor från bl.a. Haparanda, Matarengi och Kengis samt andra byar och platser längs både Lainio- och Torneälven.

Idag lockas många besökare till Lainio för det goda fisket älven erbjuder, forsränning och paddling men även för andra aktiviteter, både sommar och vinter.

Europas största fångstgropssystem

En liten bit utanför Lainio, i byn Vivungi, finns Europas största fångstgropssystem, med över 600 gropar.

Fångstgropar är ett gammalt jaktsätt som användes främst för fångst av varg, älg och ren, vanligast förekommande i norra Sverige.
Fångstgropar är en av de äldsta jaktmetoderna och har använts sedan stenåldern.

(källa, fångstgropar: Wikipedia)