Laestadii pörte

Laestadianismens grundare Lars Levi Laestadius bodde och verkade i Karesuando. På prästgårdstomten finns en liten grå byggnad, Laestadius pörte, som Laestadius lät bygga år 1828, ett par år efter att han flyttat till Karesuando. Pörtet var hans hem och arbetsplats då han ofta predikade här. Byggnaden omfattar ett större rum, en handkammare och en farstu. Bänkarna härstammar från tiden före kyrkans senaste restaurering. I pörtet finns även tavlor och bilder av predikanter i laestadianiska väckelsens tjänst. Byggnaden är ett kulturminnesmärke. Laestadius var även en mycket duktig botaniker och sommartid kan man även besöka hans botaniska trädgård med fjällvallmon som han upptäckte. I vilt tillstånd finns växten annars endast på berget Pältsa, 10 mil nordväst från Karesuando.