Kiruna Kyrka
Kiruna Lappland

Kiruna Kyrka

"Du ska rita en kyrka som är som en lappkåta",sade disponenten Hjalmar Lundbohm (1855-1926), Kirunas grundare, till Kiruna kyrkas arkitekt Gustaf Wickman (1858-1916).

Kyrkan är verkligen också formad som en lappkåta, med bred bas och avsmalnad topp. Ljuset kommer in uppifrån eftersom fönstren i kyrkans nedre väggar är av färgat glas och endast de övre fönstren är klara. Kyrkan känns, trots sin storlek (antalet sittplatser är ca 800 st), som en "nära" kyrka. Kyrkan och klockstapeln ligger i en naturpark med fjällbjörkar och rönn. Kyrkparken är omgärdad av en mur av gråsten, lagd utan bruk. Klockstapeln byggdes först. Stapeln är utförd i en stolpkonstruktion där klockkammaren bärs upp av tolv nästan 20 meter höga master. Masterna kom via Narvik från ryska skogar vid Vita havet. Klockstapeln invigdes långfredagen 1907. Inskription på den lilla klockans norra sida: "Som en hind på heta sanden Trängtar efter källans dryck, Evige, så tränger anden Eter dig i sitt betryck"

Kyrkbygget
Kyrkan byggdes mellan åren 1909 och 1912 under ledning av LKAB:s byggnadschef i Kiruna, ingenjör Bengt Lundgren. Arkitekt Gustav Wickman och disponent Hjalmar Lundbohm deltog båda aktivt i byggnadsföretaget. Byggmästare var Olof Edfastsson Nygren, Kiruna. Målningsarbetena utfördes av målarmästare Emanuel Östberg, Kiruna.

Den 8 december 1912 invigdes kyrkan av biskop Olof Bergqvist, assisterad av åtta präster. Alla som deltog i invigningens kyrkkaffe fick ta hem kaffekopp och fat av invigningsporslinet. Tre tusen koppar och fat delades ut.

Den 23 maj 1913 beslutade LKAB:s styrelse att överlämna kyrkan med omkringliggande parkområde som gåva till Jukkasjärvi församling. Gåvobrevet undertecknades 1 augusti 1913.

Utvändig utsmyckning
På kyrkans takfall står 12 förgyllda 2 meter höga och 250 kg tunga skulpturer, utförda av Christian Eriksson och gjutna i brons. De framställer människor i olika sinnestillstånd: Ingivelse, Hänryckning, Förtvivlan, Blyghet, Övermod, Fromhet, Förtröstan, Andakt, Svårmod, Sorg, Kärlek och Ödmjukhet. Flera av figurerna speglar lokala förhållanden. Christian Eriksson har även gjort den snidade reliefen ovanför kyrkporten, som är en gåva av Tuolluvaara Gruvaktiebolag.

Altartavlan
Altartavlan är målad av Prins Eugen och kallas "Den heliga lunden". Landskapet hämtade Prins Eugen inspiration till från Toscana i Italien. Enligt sägnen kom en liten pojke fram till prinsen när tavlan målades och frågade vad den föreställde. Prins Eugen svarade då att den föreställde Paradiset. Pojken frågade då varför det inte gick att komma in till Paradiset; det fanns ju ingen stig mellan träden. Prins Eugen målade då till den ljus stig som syns ner till höger i lunden.

Kyrkan används idag till gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och samlingar, precis som Hjalmar Lundbohms önskade. Kyrkan har kallats "vandrarfolkets helgedom" och byggdes specifikt för att vara en samlingsplats, inte bara för kristna, utan för hela den nya stadens befolkning.

Kiruna Kyrka kommer att flyttas till ny plats under den pågående stadsomvandlingen. Läs mer om flytten av kyrkan här.