Kebnekaise sydtopp- Västra leden

Västra leden är den längst och mest krävande leden som för till Kebnekaises sydtopp med fjällstationen som utgångspunkt. En bestigare av sydtoppen via Västra leden får räkna med en vandringstid av ca 10-12 timmar fram och tillbaka. Egentligen är namnet Västra leden felaktigt eftersom inte leden på någon punkt närmar sig sydtoppen från väster. Ett riktigare namn borde vara Björlings led; andrebestigaren och förste svensk på sydtoppen J A Björling följde nämligen denna led.

Leden har till en början samma sträckning som Östra leden, men strax innan Jökelbacken delar sig den gemensamma leden i Västra resp. Östra leden, det finns en vägvisare här. Västra leden går upp mot Kitteldalen på nordöstra sidan om Kittelbäcken. Kittelbäcken måste vadas och det kan vara besvärligt vid högvatten. Lämpligaste vadet är högt upp i Kitteldalen där bäcken är grund och bred. Efter vadet tar man sig upp i passet mellan Tuolpagorni och Vierramvare (Rullevare) och därefter upp till Vierramvares topp. Nu vidtar en mycket dyster vandring. Man måste ta sig ner i Kaffedalen vilket innebär att man förlorar 200 höjdmeter. Om vädret är dåligt och sikten liten måste man vara mycket noga med orienteringen på tillbakavägen. I Kaffedalen går nämligen Durlings led från Singistugorna ihop med Västra leden. Från Kaffedalen går man upp till toppstugan och därifrån vidare till sydtoppen.

På återvägen till fjällstationen bör man vara extra försiktig i blockmarken, när man är trött är det extra lätt att snubbla och skada sig.