Pär Johansson

Pär Johansson, son till fotografen Lennart Johansson. Kryper gärna ner bland blommor och fotar detaljer, men fotograferar även naturfenomen så som norrskenet.

Bildbank: https://www.flickr.com/photos/abiskoonline/

Pär Johansson / Abiskoonline
070-548 54 19
info@abiskoonline.se
www.abiskoonline.se