Verksamhet – en konstnärlig dokumentation av Kiruna stadshus Igloo

07 februari - 14 februari
Tider:
Invigning av utställningen 72 kl 17.00.

Öppettider Kristallen Mån-fre 8-17.

I Verksamhet möter Kiruna stadshus Igloo det nya stadshuset Kristallen. Båda kan ses som symboler för Kiruna stad och konsekvenserna av gruvverksamheten. Igloo vid kanten av staden med utsikt mot gruvan och fjällvärlden rivs och Kristallen byggs vid en nedlagd gruva båda på historisk samisk mark. Stadshusen är i början och slutet av sina livscykler med sina blottade huskroppar och innandömen har de få avtryck från mänsklig verksamhet och tillägg. Det ena tömt på innehållet det andra ännu inte helt fyllt.

Filmen i verket visar Igloo från de sista månaderna med full verksamhet fram tills det tömts inför rivning. Verksamhet och vardagsliv bland tjänstemän kirunabor och besökare som under 50 år bidragit till dess särprägel. Här syns tidens gång personliga val och funktionella lösningar av mer eller mindre temporär karaktär. Tillsammans med filmen hörs en inläsning av Klockspelets loggbok som hittades på stadshusets vind. Loggboken skrevs 1985-2006 och berättar om det dolda strävsamma arbetet med att få klockorna att spela och uret att gå.

I verket har gardiner som under olika årtionden fanns i tjänsterummens och salarnas fönster tagits tillvara. Vissa utbytta till personliga och andra beställda via upphandling. De har inget värde ur byggnadsantikvarisk synvinkel men har hängt som fond under många arbetsdagar och har en materiell kvalité. Av gardinerna har fem kvinnor från Kiruna skapat en stor rana tillsammans där samisk och svensk hantverkstradition möts.

Verksamhet är en självständig del av Norrbottens museums dokumentation och slutrapport 2015-2016 av Kiruna stadshus innan rivning. Slutrapporten krävdes av Länsstyrelsen när byggnadsminnet för Kiruna stadshus upphävdes efter en tvist mot Kiruna kommun och LKAB. Verksamhet med dokumentationen av Igloo är den första utställningen i Kristallens stadshushall samtidigt som rivningen av Igloo fortfarande pågår.

En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelse.

Av Jenny Nordmark Gustav Nordmark
Finansierat av Norrbottens museum med stöd av Region norr och Filmbasen
Vävare Ann-Kristin Lindgren Elisabet Esko Asta Kyrö Ulla Törmä och Inger Aho
Skådespelare Elina Israelsson
Översättare Britt-Inger Sikku
Grading Jesper Brodersen

Stort tack till
Rasmus Norling byggnadsantikvarie Kiruna kommun
Marcus Bengtsson byggnadsantikvarie Norrbottens museum
Jenny Lindberg projektledare för flytten till Kristallen
Jan Sydberg loggbok för klocktornet
Maria Strålberg NecabLKAB
Lennart Lantto fd kultursekreterare
Malin Rolund kultursekreterare
Maria Ragnestam konstnärlig ledare Konstmuseet i norr
LKAB vävstuga