UTSTÄLLNING: I VÄNTAN PÅ UTROTNINGEN

14 september - 09 januari

Kalle Hamms utställning I väntan på utrotningen på Konstmuseet i Norr tolkar klimatförändringarnas påverkan på vår omgivning ur en samtidskonstnärlig synvinkel.

Klimatförändringarna hotar de sårbara arktiska miljöerna och har redan orsakat permanenta förändringar i vår omgivning. Växter från söder klättrar uppåt på kartan, längs vägkanter och uppför fjällen, och kväver de arktiska växternas levnadsmöjligheter. Utställningen I väntan på utrotningen är en skärningspunkt: staden Kiruna flyttar österut, växter från söder tar över i norr. Förändringar – både tillfälliga och permanenta – pågår framför våra ögon.

Det andra temat i utställningen är döden, alltings förgänglighet och människans vilja att påverka naturens omlopp och livets cirkel. Med video, fotografi och skulptur undersöker konstnären de förändringar som pågår i en alltmer ökande takt. Med inspiration från populärkultur förs våra tankar till ytterligare fler förändringar och samhällsomvandlingar.

Utställningen är producerad av Konstmuseet i Norr och konstnären Kalle Hamm.

Om konstnären
Kalle Hamm (född 1969 i Raumo, Finland) arbetar på en bred front på samtidskonstscenen, och även med experimentell musik. Han använder sig av en mångfald av konstnärliga medier och praktiker inklusive samhällsengagerad konst.

Konstmuseets öppettider
Tisdag–Fredag: 10–16
Lördag–Söndag: 12–16
Första torsdagen i varje månad: 10–20
Måndag: Stängt

https://konstmuseetinorr.se/