Lavinsäker – rätt beslut i alla lägen

20 februari
Tider:
18.30-21.00

Information om laviner och beslutsfattande
Malmfältens Folkhögskola
Lavinsäkerhet handlar inte bara om snö terräng och lavinsäkerhetsutrustning. Det handlar även om vårt mindset risktagande och mänskliga beteende. Det här är en crash course i laviner en uppvaknare inför kommande vårsäsong och verktyg för att hjälpa dig ta bättre beslut i bergen

Informationen genomföras av Jenny Råghall.
Jenny är lavinexpert instruktör och jobbar som områdesansvarig i Kebnekaise för Naturvårdsverkets nationella lavinprognosprogram.