Guldgrävardagar i Lannavaara

13 juli - 15 juli
Tider:
Fredag från 16.00 till söndag kl 15.30

Årets guldgrävardagar äger rum i Lannavaara 13 till 15 juli 2018.
Under dessa dagar tävlas det i guldvaskning, diamantvaskning och vaskpannekastning.