Arkeologidagen – järnframställningsexperiment i Vivungi

25 augusti
Tider:
Start klockan 08.00. Arkeologidagen pågår tills järnframställningsexperimentet är slutfört under sen eftermiddag.

2017 genomfördes en arkeologisk forskningsundersökning av en förhistorisk boplats utanför Vivungi. Två järnframställningsugnar påträffades och analyser visade att man framställt stål i Vivungi för drygt 2000 år sedan. Hade man verkligen kunskapen att framställa stål så här långt norrut så här tidigt

Under Arkeologidagen ska Norrbotten museum genomföra ett arkeologiskt försök att framställa järn i Vivungi samt förmedla tekniken och hantverkskonsten kring den tidiga järnhanteringen i Norrbotten.

PROGRAM
08.00 Förvärmning av ugn

10.00 Försäljning av fika och hamburgare öppnar

11.00 Föreläsning om tidig framställning av järn. Carina Bennerhag arkeolog vid Norrbottens museum och doktorand vid Luleå tekniska universitet.

12.00 Järnframställningen påbörjas

14.00 Föreläsning om tidig framställning av järn. Carina Bennerhag arkeolog vid Norrbottens museum och doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Sen eftermiddag Järnframställningen klar.

Under dagen
– Servering av fika dryck hamburgare. Från 10.00.
– Tipsrunda.
– Guidade turer av Annika Josbrant museipedagog på Norrbottens museum.

Hitta till Björnlyan Kör till Vivungi. Ta första avtagsväg mot höger när du kommit in i samhället skylt kommer att sättas upp vid avtagsvägen. Cirka 250 meter in på vägen ligger Björnlyan på höger sida. Parkering längs vägen på höger sida.

Tillgänglighet Terrängen är lätt att gå i. Parkering sker längs vägen på höger sida.

Mer information Jannica Grimbe 072-208 10 84.

I samarbete med LKAB Luleå tekniska universitet Kiruna kommun och Vivungi Sportklubb.