Utställning: Samla & Visa

19 mars - 30 september

Konstmuseet i Norrs utställning Samla & visa ger en inblick i de utmaningar som ett museum för samtidskonst möter i sitt arbete och diskuterar hur, vad och varför museer samlar och visar.

Utställningen frågar sig också vad det finns för andra samlingar och samlare, i Norrbotten och i Barents.

Medverkande konstnärer
Matilda Kenttä – nyproduktion
Anders Kristensson – nyproduktion
Anastasia Savinova – nyproduktion

Nyinköp och äldre verk ur konstmuseets samling presenteras i omgångar och illustrerar de olika delarna av ett konstmuseums verksamhet. Konstnärer som finns representerade är bland annat:

Anders Sunna, Panu Ruotsalo & Helmi Remes, Lotta Kvist, Pilar de Burgos, Roger Metto & Lukas Göthman, Irja Bodén, Johan Bergström, Bolatta Silis-Høegh, Carola Grahn och Cooper & Gorfer.

Praktisk info
Med anledning av coronapandemin är konstmuseets lokaler fortsatt stängda för besökare.
Utställningen öppnar därför inledningsvis digitalt.

Ett interaktivt konstprojekt kommer att utföras publikt i Kiruna centrum under perioden mars–maj under coronasäkrade förhållanden.

Om restriktionerna tillåter kommer utställningen att öppna fysiskt i Kristallen under våren 2021.


Upplev Samla & visa i digitala kanaler:

Konstmuseet i Norr
Facebook @Konstmuseetinorr
Instagram @konstmuseet.i.norr
YouTube Konstmuseet i Norr

Samla & visa
Instagram @samla.och.visa
Facebook @samlaochvisa