Stora satsningar på Kiruna Airport de närmsta åren

I förra veckan fick vi flera goda nyheter från Kiruna Airport som visar på en riktigt bra start på året.

Antalet flygresenärer ökade med 19 procent under januari 2017 vilket innebär 26 400 fler passagerare. I snitt ökade passagerarantalet på Swedavias flygplatser med 10 procent och Kiruna Airport stod för den största ökningen.

På Swedavia tror man att resandet kommer att öka ytterligare och företaget meddelar att det kommer att satsa 130 miljoner på förbättringar av Kiruna Airport de närmsta fyra åren. En stor del av investeringen går till en utbyggnad av lokalerna men även till en uppgradering av bagagesystemen och till ökad automatisering.

Till P4 Norrbotten berättade Swedavias nya vd, Jonas Abrahamsson, om visionen att bygga ett hotell på flygplatsområdet. Under 2017 ska en masterplan med bolagets visioner tas fram. I det arbetet ser man över möjligheterna till etableringar i anslutning till flygplatsen, vikten av ett resecentrum med tågstation och om faktorer som stadsomvandlingen och den växande besöksnäringen kan vara anledningar till att nyttja marken till bland annat hotellverksamhet.

Kiruna Lapplands arbete innefattar att stödja näringslivet för att stärka Kiruna som resedestination. En del i det arbetet är att öka möjligheterna för besökare att ta sig hit genom att säkerställa att det finns bra kommunikationer både med tåg och med flyg.