Intresset för Kirunafjällen är större än någonsin!

Stor ökning av antalet gästnätter i Kirunafjällen

Intresset för Kirunafjällen har nått nya toppnivåer under sommaren. Enligt Svenska Turistföreningens statistik för juli har såväl gästnätter i STF:s boenden som antalet tältare ökat kraftigt.

Under juli ökade antalet gästnätter i Kirunafjällen med hela 15 procent jämfört med juli 2016. Ökningen avser STF Abisko Fjällstation, STF Kebnekaise Fjällstation och STF:s boenden längs Kungsleden. I antalet gäster handlar det om att dryga 3000 fler gäster har övernattat på anläggningarna under juli. Dessutom har antalet tältare i området ökat med ca 12-15 procent.

– Vi har haft en stor ökning i antalet besökare och gästnätter i Kirunafjällen under juli och vi ser att trenden kommer att fortsätta säsongen ut. Nu börjar den vackra hösten och våra fjällstugor är öppna ytterligare en månad så bokningsläget ser fantastiskt ut, säger Niklas Winbom vice VD & Fjällschef vid STF.

Det ökade intresset för Kirunafjällen följer en nationell trend där antalet besökare i den svenska fjällvärlden har ökat kraftigt de senaste åren, både bland svenska och utländska gäster. Ökningen innebär att STF och Kiruna Lappland i en allt större utsträckning väljer att satsa på hållbarhet.

– Eftersom naturupplevelser hör till våra främsta tillgångar är det av högsta prioritet för besöksnäringen att utveckla en hållbar strategi som förhindrar att vår natur och kultur tar stryk. Målet är att vår satsning på hållbarhet ska bli en del av besöksanledningen för den globala resenären, säger Kiruna Lapplands vd, Daniel Rosenfors.