Photo: Chad Blakley.

STF Abiskojaure fjällstuga har tillgänglighetsanpassats

Naturen är till för alla!  STF Abiskojaure fjällstuga har tillgänglighetsanpassats och vid invigningen deltog Kung Carl XVI Gustaf.

Abiskojaurestugorna i Abisko Nationalpark ligger endast 14 kilometer från STF Abisko Turiststation och är en av de mest välbesökta stugplatserna längs Kungsleden. Genom tillgänglighetsanpassningen som bekostats av Sveriges länsstyrelser och Svenska Turistföreningen har stugan har nu fått följande förbättringar:

  • Ramper mellan byggnaderna
  • Tillgänglighetsanpassad utetoalett
  • Breddade dörrar
  • Ny angöring till butiken
  • Anpassad bastu
  • Ett ombyggt gästkök
  • Sängar anpassade för rullstolsburna
  • Skyddslister vid vedkaminer
  • Brandlarm för hörselskadade

Vid invigningsceremonin sade Kung Carl XVI Gustaf i sitt tal:

”STF Abiskojaure fjällstuga är nu tillgänglig för fler människor, tack vare Svenska Turistföreningens och länsstyrelsernas bidrag. Det är en viktig del i arbetet med att bevara och utveckla Kungsleden. Men det är också en viktig signal till omvärlden. Turismen till vårt land växer snabbt. Internationellt sett är framför allt naturturismen på stark frammarsch. Om vi kan visa att vi arbetar framgångsrikt för att göra den svenska naturen tillgänglig för fler – ja, då stärker det hela vårt land som besöksmål.”

STF Abiskojaure är STF:s första tillgänglighetsanpassade fjällstuga men redan finns planer på liknande satsningar i andra delar av fjällen.