Snöläget i fjällen

Inför varje vandringssäsong är intresset stort för hur snöläget är i väglöst land. Därför lägger Svenska Turistföreningen varje år upp en snölägesrapport. Kolla upp de lokala förutsättningarna innan du ger dig ut så att du kan förbereda dig rätt.

 

Svenska Turistföreningen:
* Snöläget i fjällen (Uppdateras löpande)

Fjällsäkerhetsrådet:
* Fjällbesök sommaren 2021

Länsstyrelsen Norrbotten:
* Aktuellt i fjällen