Sen vår kan orsaka problem för tidiga fjällvandrare

Svenska Turistföreningen och Länsstyrelsen råder tidiga fjällvandrare i bland annat Kirunafjällen att senarelägga sin tur på grund av den sena snösmältningen.

Den kalla våren har gjort att snösmältningen i stora delar av norra Lapplands fjällvärld ännu knappt har hunnit kommit igång. Många av sommarlederna är fortfarande snötäckta och Länsstyrelsen befarar att det kan råda besvärliga förhållanden på vandringslederna i fjällen under juni och ända in i juli.

Tidpunkten för snösmältningen varierar från år till år men en gammal tumregel som fortfarande håller är att det är säkrast att lägga fjällturen efter den 15 juli. Då har snön smält på de flesta ställen och det mesta av smältvattnet har runnit undan.

Kiruna Turistcenter rekommenderar fjällvandrare som planerar att vandra i Kirunafjällen i början av sommaren att kontrollera snöläget i det aktuella området före avfärd. Om semestern inte kan senareläggas och fjällvandringen inte går att genomföra finns många andra trevliga aktiviteter att välja på i Kirunaområdet.

Tips om sommaraktiviteter i Kiruna med omnejd hittar du här på vår hemsida.