Nu flyttas Hjalmar Lundbohmsgården!

Den 26 september inleds flytten av Hjalmar Lundbohmsgården. Följ med på byggnadens historiska resa till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara.

Med anledning av flytten välkomnas du att medverka under Move Walken – som följer byggnaden längs flyttvägen, från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Move Walken genomför till minne av Hjalmar Lundbohm, LKAB:s första disponent, och till minne av ett en era tar slut när samhällsomvandlingen blir en förutsättning för fortsatt brytning. Genom flytten får Hjalmar Lundbohmsgården fortfarande en given plats i det nya Kiruna.

Hjalmar Lundbohmsgården är Kirunas andra byggnad och kallades från början B2:an. Den byggdes i fyra etapper under åren 1895-1909 och var bostad åt LKAB:s förste disponent, Hjalmar Lundbohm, fram till att han lämnade staden 1920. Den mångsidige konstnären Christian Eriksson bidrog starkt till gårdens utformning. Hans verk sätter än i dag sin prägel på byggnaden.

Varm välkommen att delta i Move Walken på tisdag den 26 september klockan 10.00!

Flyttvandringen inleds på Bolagsområdet och Ingenjörsgatan, i anslutning till byggnadens nuvarande plats. Tillsammans följer vi byggnaden på vägen till Luossavaara. Från Luossavaaraområdet ombesörjer LKAB transporten tillbaka med buss för samtliga som väljer att delta under flyttvandringen.

Hjalmar Lundbohmsgården flyttas i tre separata delar. Transporten sker på ett särskilt anpassat fordon som fordrar framkomlighet längs flyttvägen. Var vänlig och beakta en begränsad framkomlighet i trafiken, som till största del, sker längs vägen till E10 – i norrgående riktning.

Läs mer om den pågående samhällsomvandlingen.

Källa: LKAB