Husflytt på gång

Den så kallade ”Gula Raden” och ”16-manarbetarbostäderna” efter Hjalmar Lundbohmsgården och Gruvfogdegatan flyttar till Flyttleden under vecka 41 och 42.

Flytten påbörjas den 9 oktober, ett hus om dagen flyttas, men vissa störningar i trafiken kan förekomma från den 8 oktober. Vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningar och inte följa efter ekipaget med bil och/eller köra framför då säkerheten är vår högsta prioritering.
De nya adresserna för husen blir efter Flyttleden, området vid gamla skjutbaneområdet och de nya studentbostäderna, efter Kurravaaravägen. Flyttarna beräknas ta cirka en timme vardera.

Källa: LKAB