KLEF
KLEF

Trollsjön

I dalgången Kärkevagge, ca. 2,5 mil väster om Björkliden, finner man spår efter inlandsisens framfart. I denna is fanns stenblock stora som 3-våningshus. Dalgången är lättvandrad och oerhört vacker med sina gröna ängar och många blommor. Längst in i dalen ligger Rissajaure, eller "Trollsjön", som är Sveriges klaraste sjö med ett siktdjup ner till botten på 36 meters djup.

Bergssidorna stupar rakt ner i Rissajaure, som är det samiska namnet och betyder ungefär "Sjön som glimmar som eld".