Technical Visits: Lannavaara, diamanter

Kristallen AB startades 1982 av Agne och Barbro Söderström i den lilla byn Lannavaara. Tanken var att företaget skulle arbeta med guld och stenturism i kombination med egen produktion av stensmycken, men företaget har vuxit enormt de senaste 20 åren och etablerat sig som ett centrum för framförallt ädelstens- och metallutbildningar.

Företaget har under många års tid byggt upp en unik kunskap inom stenområdet och bedriver så väl prospekteringsutbildningar som utbildningar inom olika bearbetningstekniker för sten, guldsmedsutbildningar och gemmologiutbildning (Gemmologi betyder läran om ädelstenar) med internationell status eftersom Kristallen AB är krediterad för att hålla internationella utbildningar inom gemmologi som ett distanscenter under The Gemmological Association of Great Britain. 1996 hittade man nämligen Sveriges först funna diamant i en häll i Kiruna Kommun, och företaget bestämde sig för att utbilda Torbjörn Lindwall inom området.

Diamanters skönhet har fängslat människan sedan tidernas begynnelse. Dess unika briljans och hårdhet gör den till den självklara vinnaren bland ädelstenar. Alla människor har hört talas om denna ljuva sten och dess skönhet och dyrbarhet har genom tiderna förvridit huvudet på många personer.

Vad består egentligen en diamant utav? Var hittar man dem? Hur bildas de? Varför är dem så hårda? Hur kommer det sig att de går att slipa dem? Vad gör dem så dyra? Och den viktigaste frågan av allt skulle just du kunna hitta en diamant?

FÖRELÄSARE: Torbjörn Lindwall FGA, DGA.
TIDSÅTGÅNG: 2 timmar.
TILLGÄNGLIGHET: Året runt på förfrågan.