Svappavaara

Svappavaara (meänkieli Vaskivuori, nordsamiska Veaikkevárri) är en tätort (ett tättbebyggt område med minst tvåhundra invånare och där avståndet mellan husen är mindre än tvåhundra meter) i Kiruna kommun. Invånarantalet är ungefär 400 personer.

Svappavaara anlades som gruvort i mitten på 1600-talet. LKAB är en stor arbetsgivare på orten. Det finns en kyrka från 1960-talet. Svappavaara har grundskola. Den kände arkitekten Ralph Erskine har skapat bostadshuset Ormen Långe. Det finns en hembygdsförening, Hurugården. Väg E45 går vid Svappavaara.

Svappavaaras gruvbrytning inleddes med kopparbrytning i slutet av 1500-talet beläget 3 km från byn. Där bröts kopparmalm med hjälp av tillmakning – vedeldning med upphettning av berget och därefter chockkylning med vatten. Dessa koppargruvor var under 1600-talet en betydelsefull del av Kengisverken. De karakteristiska gruvhålen och slagghögarna syns än idag kring gruvan. Från byn gick det transportvägar till Gällivare och Parakka, ibland dragna av renspann. I själva byn finns bitvis märken kvar av kopparförädlingverket och av myntsmedjan. Svappavaara är en av få orter med ett eget mynt.