Snöskotur

En fantastisk tur upp på berget Sakkaravaara med en mycket fin utsikt över Torne älvdal. Området har ett rikt djurliv och spår efter älg, ren, räv och hare ser vi ofta. Om vi har tur kan vi få se spår efter lodjur och kanske järv. Vandringen upp tar ca 45 minuter och klaras av de flesta. I ravinen med utsikt över älvdalen efter toppbestigningen gör vi upp eld, kokar kaffe och äter en smörgås.