Nutti Sami Siida

Samisk kultur

Samerna är ett av världens ursprungsfolk med egen kultur, språk och sedvänjor.

När du befinner dig här i Sapmi, i samernas land, passa på att ta del av denna spännande kultur och dess tusenåriga historia.

Följ med på turer och lär dig mer om en renskötares vardag. Mata och klappa de tama renarna.

Det finns även möjlighet att köra både rensläde och prova kasta lasso.