Övre Soppero

Övre Soppero är en by i den nordligaste svenska lappländska vildmarken. I byn bor c:a 300 invånare varav flera tillhör renskötande samefamiljer. Andra familjer har varit bofasta och livnärt sig på jord och skogsbruk samt olika serviceyrken. Idag finns ett jordbruk som är i verksamhet med mjölkkor. Fårskötsel finns också. Flera pendlar till sina arbeten på andra orter. Kring Övre Soppero finner man samisk kultur och historia (Min Eallin), Den goda herdens kyrka (Sopperogården), och man kan även ägna sig åt naturupplevelser som fiske, vandring och båtturer av olika slag.