Nordkalottleden

Nordkalottleden

Finland, Kilpisjärvi-Somasjärvi

Nordkalottleden i Finland är ca 70 km lång. Den kan delas i två delar, från Kilpisjärvi till Somasjärvi är det ca 55 km och från Kilpisjärvi till Treriksröset ca 15 km (också en båtrutt tvärs över Kilpisjärvi).

Det finns allt som allt sju stugor på finska delen av leden. Avstånden mellan stugorna varierar från 8 till 13 km. Ca 90% av terrängen är jordtäckt och 10% stenbunden mark. Björken växer endast i dalarna vid Kilpisjärvi och Treriksröset samt i någon mån i Meekonjärvidalen.
Anslutningen till leden i Finland sker från Kilpisjärvi, antingen mot Somasjärvi och Kautokeino i Norge eller mot Sverige. Det är lättast att starta från Kilpisjärvi Vandrarcentrum. Sommarmarkering med 0,4 m höga trästolpar med orangefärgad spets.

Stugorna är antingen öppna eller har en öppen och en låst del. I alla stugor finns kamin och gasolkök. I allmänhet finns det inte madrasser, filtar, matkärl eller möjlighet att köpa proviant. Stugorna ägs av Forstyrelsen, utom Kuohkimajärvi, som ägs av Skogsforskningsinstitutet. Nycklar till låsta stugor får man från Forstyrelsens informationställe i Kilpisjärvi, tel + 358 (0)16 537741. Pris i låsta stugor 60,- FIM/ natt.
Bokning genom Forstyrelsen i Enontekiö kyrkby + 358(0) 205647950. Medlemmar i Finlands Turistförbund, STF och DNT har 10% rabatt i Kilpisjärvi Vandrarcentrum. Rabatt på halv- och helpension efter överenskommelse. Enda proviantställe i Finland är Kilpisjärvi. Hundar från Norge och Sverige kan tas över gränsen till Finland, men på tillbakavägen krävs importtillstånd. Hund ska anmälas vid Kilpisjärvi tull.

Postbuss Rovaniemi-Kilpisjärvi varje dag kl 7.45, ankomst 15.40, Kilpisjärvi- Rovaniemi 13.30, ankomst 20.30. Eskelinen Buss, Rovaniemi-Kilpisjärvi under veckoslut. Flyg (Finnair) 3 ggr/vecka, 28/3-16/5, Helsingfors-Hetta, därifrån taxiservice till Kilpisjärvi. Närmaste tågstation är Kolari med bussförbindelser till Kilpisjärvi under våren.

Viktiga telefonnummer
Turistinformation Enontekiö tel +358 16 55 6211
Forstyrelsen, 99490 Enontekiö, tel + 358 205 64 7950.
Kilpisjärvi Vandrarcentrum, 99490 Kilpisjärvi, tel +358-16-537771.
Kilpisjärvi tull, tel +358-16-537718.
Finlands Turistförening, Atomitie 5C, 00370 Helsingfors, tel, 09-62262812(14, 10).

Kilpisjärvi-Saarijärvi 13 km
Leden börjar längs sidan av Saanafjället och sträcker sig sedan förbi Tsahkaljärvis södra sida och därefter nordöst. Det finns broar över åar vid sjön. Vid Muurivaara går leden över gränsen till Norge och efter ca 1,5 km tillbaka till Finland. Här kan gränsen passeras utan kontroll. Saarijärvi stuga: Logi för 10 personer i låst och öppen del. Stenig omgivning. Tältplats nära stugan.

Saarijärvi-Kuonjarjohka 8 km
Leden från Saarijärvis norra sida som sträcker sig mellan Tuolljehuhput och Kuonjarvarri är sank men lättvandrad. Kuonjarjohka ny stuga (-01): för 10 personer, öppet och för 10 personer, stängt.

Kuonjarjohka-Meekonjärvi 10 km
Fortsättning längs Meekodalen. På ledens västra sida Kahperusladnja och på östra sidan Saivaara innan man kommer till Meekonjärvi. Bro över Pierfejohka. Meekonstugorna: Logi för 6 personer, öppen alt logi för 10 personer, låst.

Meekonjärvi-Pihtsusjärvi 10 km
Norrut mot Vuomakasjärvi. Leden är stenig med bro över ån. Vid ledens mitt kommer man till Pihtjosköngäs, en av de vackraste platserna på Nordkalottledens finlandssträckning. Pihtsusjärvi stuga: Logi för 10 personer i låsta delen och 12 personer i öppna delen.

Pihtsusjärvi-Somasjärvi
(Från Pihtsusjärvi kan man välja en extra tur till Finlands högsta fjäll Halti 1328 möh och komma tillbaka längs leden. Det finns en öppen stuga för 5 personer på norra stranden av Haltijärvi.) Leden vänder mot öst mellan två träsk och sedan längs Kobmajohkadalen mot Somasjärvi. Sista stugan på finska sidan ligger strax före Somasjärvis strand. Därifrån följer leden stranden mot norr fram till Norges gräns och därefter till Somashytta (4 km). Kobmajohkastugan: Logi för 6 personer, öppen. Somashyttastugan: Logi för 6 personer, öppen (ägs av Statskog-Troms).