Veteranerna ek.för
Veteranerna ek.för
Veteranerna ek. för
Veteranerna ek. för

Lannavaara en vistelse bortom tid och rum

Laestadiusleden tar oss över stormyren. Där skogslandet tar vid är det fast mark. Leden upp mot Nunasvaara är lättgången. Den vackra skogen inger trygghet. Det blir brantare och trots långsam takt blir andningen tyngre. Så småningom öppnar sig en fjällhed och sikten ökar. Snart är vi uppe vid offerplatsen där alla tar rast och beundrar utsikten. I fjärran ser vi byarna i Lainio älvdal. En känsla av frihet kommer till.

Vår guide berättar att Ernst Mankel, som vandrade här hösten 1932, beskriver vandringen.

”Så småningom kommo vi över barrträdens region och tassade genom en gles vriden fjällbjörksskog, där träden tycktes växa enligt samma princip som renens hornkronor. Fortfarande rullade krönet undan oss… och där skogen övergick i en fjällhed, började Nunas rulla utför åt sidan. Vi vore uppe på krönet.” 

Enligt traditionen offrades här horn eller stenar för att få god vandring, jakt eller att renarna skulle arta sig väl. Efter en stund samlar vi ihop oss. Någon lägger spontant en sten vid offerstenen. Med lätta steg fortsätter vandringen nedför Nunasvaaras östra sluttning. Tankarna går till dem som vandrade här förr…

Vandringarnas längd är ca 10 kilometer/dag och sker i lätt terräng längs Laestadiusleden. Leden är en gammal stig som delvis omges av urskog. Terrängen är kuperad med en höjdskillnad som mest på ca 200 höjdmeter. Vandringarna sker i grupp med ledning av en guide. Vi går under tystnad i långsamt tempo. Information ges om byns gamla kultur och historia. Målet är att uppleva Lannavaara och dess orörda natur, meditativa vandringar, stillhet och möten med människor.


Praktisk information om turen:

Datum: Sommar 2017. Datum ännu oklara. Vistelser kan arrangeras på förfrågan.

Pris:
 6600 kr, erläggs före aktuell vecka, bg 5000-4100. 
        5950 kr, exklusive transport.
        Minimum fyra (4) deltagare

Anmälan: info@qbl.se eller tfn. 070 552 54 16
Efter anmälan utsänds detaljerad information till varje deltagare.

Vad ingår
* Helpension från onsdag kväll t o m söndag frukost
* Transport från Kiruna till Lannavaara och åter (lunchflyget)
* Boende på STF Lannavaara vandrarhem
* Bastubad i Kristallen
* Besök i S:t Josefs Kloster och Prinsessan Eugenies Minneskyrka
* Guidade meditativa vandringar
* Stenslipning
* Naturens energier och slagruta
* Kulturhistorisk broschyr

Stomprogram
* Onsdag: Hämtning vid lunchflyget på Kiruna flygplats. Guidad färd till Lannavaara, middag, presentation vid elden.
* Torsdag: Vandring längs Laestadiusleden.
* Fredag: Skapande t ex stenslipning, slagruta.
* Lördag: Vandring längs Laestadiusleden.
* Söndag: Vesper, reflektion och utcheckning. Transport till lunchflyget.

Morgonaktivitet meditation
Kvällsaktivitet ”samtal efter dagen” och samling vid elden
Deltagande i aktiviteter är på egna villkor.

Utrustning
Deltagare medför vandringsskor, enkel ryggsäck och medför regnkläder, jacka och lunchpaket.
Gåstavar kan med fördel användas. Detaljanvisningar ges i informationsbrevet.

Läs mer om Lannavaara på www.laestadiusleden.se och www.kristallen.com