Kungsleden Abisko- Nikkaluokta

Kungsleden är en känd och populär skid- och vandringsled. En 450 km lång naturupplevelse med olika terrräng och naturtyper från Abisko i norr till Hemavan i söder.
Kungsleden har ett väl utbyggt system av leder och stugor som drivs av Svenska Turistföreningen, STF.

Sträckan Abisko och Kebnekaise går genom det mest högalpina området av Kungsleden men passar såväl nybörjare som mer avancerade fjällfarare. Avstånden mellan stugorna längs denna sträcka varierar mellan 10 och 20 km och är en lämplig veckotur på 6-8 dagar.
Runt stugplatserna finns dessutom spännande utflyktsmål som är värda att stanna en extra dag för.

Längd 107 km Fjällkartan BD6
Start från Abisko Turiststation (logi, matservering, proviantförsäljning, uthyrning, bastu, järnvägs- och bussförbindelse).

Abisko-Abiskojaure 15 km
I sydvästlig riktning genom Abisko nationalpark till Abiskojaure (STF-stuga, logi, proviantförsäljning, hjälptelefon).

Abiskojaure-Alesjaure 20 km
I sydlig riktning mellan Kartinvare och Adnjetjårro, vidare i sydvästlig riktning utmed Miesakjaure och Alesjaure fram till Alesjaure. (STF-stuga, logi, bastu, proviantförsäljning, hjälptelefon).

Alesjaure – Tjäktja 13 km
I sydlig riktning genom Alesvagge till Tjäktja (STF-stuga, logi, hjälptelefon).

Tjäktja-Sälka 12 km
Vidare söderut förbi Tjäktjapassets rastskydd och ner till Sälka (STF-stuga, logi, proviantförsäljning, hjälptelefon).

Sälka-Singi 12 km
I sydlig riktning genom Tjäktjavagge på bro över Kuoperjåkka (6 km), förbi rastskydd och vidare söderut till Singi (STF-stuga, logi, hjälptelefon).

Singi-Kebnekaise 14 km
Efter Singi lämnar man Kungsleden och går i östlig riktning genom Ladtjovagge till Kebnekaise Fjällstation (logi, matservering, bastu, butik, telefon, uthyrning).

Kebnekaise-Nikkaluokta 19 km
Led genom fjällbjörkskogen. Sommartid kan vandringen kortas 5 km genom båttransport på Ladjojaure. I Nikkaluokta finns logi (ej STF), restaurang, telefon och buss till Kiruna.