KLEF

Karesuando Kyrka

Församlingens första kyrka låg i Rounala, ungefär åtta mil nordväst om nuvarande kyrkby. År 1914 restes ett minnesmärke över den gamla kyrkan. Kyrkan tordes ha byggts under Gustav Vasas tid och användes av nomader ännu i slutet av 1700-talet.

När Rounala förlorade sin betydelse byggdes år 1661 en ny kyrka i Markkina. Kyrkan blev förlorad till Finland efter fredsslutet år 1809. Den nya kyrkan i Karesuando byggdes åren 1813-1816. Den var en enkel träbyggnad på låg stenfot. Kyrkbyn hade endast fem gårdar och hela församlingens invånartal var 625. Kyrkklockanhärstammar från Kengis bruk nära Pajala och är gjuten år 1658. Inredningen i kyrkan var mycket enkel, någon uppvärmningsanordning fanns inte.

I denna kyrka predikade år 1826-1849 kyrkoherde Lars-Levi Laestadius. Här startades väckelserörelsen Laestadianismen 1845. 1905 revs Karesuando gamla kyrka och redan samma år invigdes en ny. Två nya klockor anskaffades. Kyrkan restaurerades 1953-1954. Exteriören har bevarats oförändrad. Altarskulpturen, föreställande Laestadius, Åsele Maria samt Juhani Raattamaa vid foten av Jesu kors avtäcktes 1961.

Konstnären Bror Hjort skänkte altarskulpturen till kyrkan. Påsk och jul är de stora kyrkhelgerna i Karesuando.