Fisketur med helikopter

Starta din fiskedag med att flyga ut till ditt fiskevatten på morgonen och använd dagen till att vandra och fiska i de sjöar och vattendrag som du passerar och följer.

Vi har flygningar till Kårsavaggestugan, utloppet av Voulip eller Pajep Njuorajaure, vindskyddet i Stourkärpel och många andra. Flygningen kan kombineras med att bli hämtad tillbaka till hotellet i Björkliden efter dagens fisketur.

När: på förfrågan (22 juni – 27 september)

Pris: kontakta oss för offert