Projekt

Hållbar Destinationsutveckling i Kiruna Swedish Lapland

En nationell satsning på hållbar destinationsutveckling har under år 2012 initierats och Kiruna blev en av de utvalda destinationerna.

Det övergripande målet är att projektet ska mynna ut i en övergripande masterplan för turismen. Detta ska stärka förutsättningarna för fördubblad omsättning till år 2020. Projektet ska stärka besöksnäringens roll som basnäring i länet mot fokus på utveckling och tillväxt. Ett antal insatsområden för att nå mål om fördubblad omsättning och bli en destination i världsklass har identifierats. Utifrån inriktningen att stärka dessa områden har fyra övergripande delprojekt med specifika aktiviteter tagits fram.

  • Delprojekt 1: Tillgängliga och attraktiva
  • Delprojekt 2: Kiruna Science City – en världsdestination året om
  • Delprojekt 3: Samverkan akademi och besöksnäring
  • Delprojekt 4: Långsiktig finansiering

Kiruna Lappland Ekonomiska Förening är projektägare för projektet Hållbar destinationsutveckling i Kiruna Swedish Lapland.

Mer information och uppdateringar kring projektet hittar du här.