Stads- och centrumutveckling i Kiruna

Välkommen Vinter

18 november

Tillsammans ska vi alla, både "gamla" och nya Kirunabor, hälsa vintern och alla nya kirunabor välkomna. Det blir ett blandat och mycket intressant program.